Mario Livio - Zlatý rez

March 14, 2011

ml zlaty rez Každý kto sa pohybuje v disciplíne, ktorá sa aspoň okrajovo dotýka umenia a túži po uznaní sa určite zaujímal o nejaký všeobecný koncept krásy, či lepšie povedané, estetickej príťažlivosti. Magickou formulkou, ktorá je v tomto prípade spoločným menovateľ v maľbe, fotografii či ich digitálnych obdobách je zlatý rez. Jeho interpretácia sa nachádza aj v matematike, fyzike alebo astronómii. Vlastnosť zlatého rezu objavovať sa na zdanlivo nesúvisiacich miestach značnou mierou prispela k jeho mystifikácií. Je zlatý rez univerzálny kľúč k poznaniu alebo je to len náhoda?

Tieto a iné otázky ma doviedli k presvedčeniu, že je načase venovať fenoménu zlatého rezu aspoň jednu či dve knihy. Už ani neviem kde som prvý krát narazil na odkaz na knihu Maria Livia, ale vŕtala mi v hlave dovtedy, kým som si ju nezohnal.

Mario Livio je astrofyzik žijúci v Izraeli, pôvodom z Rumunska. Z jeho knihy cítiť prevládajúcu ľavú hemisféru. Jedná sa teda o človeka racionálneho uvažujúceho a v tomto prípade aj zdravo skeptického. Sem tam však nechá uniesť a do písania presiakne akési zasnívanie sa, prípadne náznak straty objektivity. Koniec koncov, všetci sme len ľudia.

Úvod a čast neskorších pasáží patrí súhrnu alebo revízii tvrdení o aplikáciach zlatého rezu. Autor postupne vyvracia takmer všetky teórie o jeho použití v starovekých stavbách a dielach. Od Pytagora prakticky až po Einsteina venuje Livio enormné úsilie stopovaniu historických zmienok o zlatom reze a jeho vývoji. Ja som dejepis nikdy neobľuboval a miestami kniha pôsobí ako učebnica, takže ak človek nemá silnú motiváciu, môže knihu ľahko pustiť z ruky. A to by bola škoda.

Zaujímavými časťami knihy sú analýzy a teórie matematických konceptov súvisiacich so zlatým rezom. Azda najvýznamnejšia a najviac prízvukovaná je Fibonacciho postupnosť. Milovníci fraktálov si tiež prídu na svoje a v závere autor nevynechá ani najmodernejšie modely vesmíru a ich súvis so božskou proporciou.

Občas sa môže zdať, že sa kniha od zlatého rezu odkláňa, no práve v momente keď tento pocit čitateľa prepadne sa Livio zväčša vrazia k pôvodnej tematike a úspešne na ňu nadviaže.

Kniha síce demystifikuje zlatý rez, ale rovnako ako diel seriálu o stratených ľuďoch na ostrove, viac otázok kladie, než zodpovedá. Zhrnúť by sa to dalo ako: Prestaňte sa zlatému rezu klaňať a začnite o ňom uvažovať.

Poznámka: Vo vydaní, ktorého obal vidíte na obrázku (presnejšie druhá dotlač) som našiel dve neprijemné chyby. Jednou je chýbajúca strana o Wolframovej teórii jednoduchých programov (odhadujem podľa kontextu) a druhou je preklep v matematickom vzorci. Nie je to nič katastrofálne, ale odporučil by som siahnuť po iných vydaniach, resp. po originále.

Hodnotenie:6/10

Napísal vlad saling