George Orwell - Zvieracia farma

March 14, 2011

zvieracia farma Zvieracia farma je zhruba 50 stranová kniha na jedno poobedie alebo, ako v mojom prípade, audiobook v angličtine na 3 hodiny, ktorá napriek svojmu rozsahu predstavuje jedno z kultových diel literatúry. Príbeh je politickou satirou, ktorá opisuje pomalý prerod novej a takmer dokonalej spoločnosti po revolúcii až k podobnému režimu aký panoval pre ňou.

Názov Zvieracia farma odráža fakt, že Orwell použil na vyobrazenie spoločnosti zvieracie osadenstvo farmy. Každému zvieraťu prisúdil ľudské charakterové vlastnosti a využil ich v procese transformácie, v ktorom každé zaujalo viac či menej významnú pozíciu.

Príbeh sa začína odvíjať, keď v jeden večer prednesie kanec Major veľmi silný preslov o potrebe revolúcie a zmene režimu pre vlastné dobro zvierat. Apeluje pri tom na ich potreby a túžby. Do karát mu nechtiac zahrá majiteľ farmy, ktorý po prehranom súdnom spore začne farmu zanedbávať. Vyhladované zvieratá nakoniec vyženú ľudských obyvateľov z farmy a samy sa ujmú jej vedenia.

Spočiatku o všetkom rozhodujú spolu a žijú v jednoduchom systéme s niekoľkými pravidlami, ktoré v podstate odsudzujú všetko ľudské. Ako prichádzajú problémy s bežným chodom farmy a zabezpečením vlastnej existencie, niektoré zvieratá začnú vystupovať ako vodcovia. Nastávajú medzi nimi prvé nezhody a rozdielne názory predznamenajú vážne problémy v spoločnosti zvierat.

Keď je jeden z dvoch potenciálnych lídrov vyhnaný, zostávajúci začne, pôvodne neotrasiteľné, ideologické základy pomaly prispôsobovať svojim potrebám, až kým nenastolí vlastnú sadu pravidiel. Skutočne majstrovsky je opísaný práve proces tejto premeny spoločnosti, ktorá sa deje tak pozvoľna, že si len veľmi málo zvierat uvedomuje čo sa vlastne deje.

Procesy zmeny zhustené do 54 strán sú síce čitateľovi nad slnko jasnejšie a odhaľujú zámery vodcu zvierat Napoleona, no z pohľadu zvierat a generácií, ktoré sa za ten čas na farme vymenili, to pôsobí ako prirodzený a potrebný vývoj – tak hovorí propaganda.

Ak máte, tak ako ja, niekedy pocit, že vám unikajú súvislosti prečítajte si Zvieraciu farmu a dúfajte, že sa v nich naučíte vyznať lepšie ako ovce v abecede.

Dodatok: Pre historikofilov doplním, že kniha odráža vývoj udalostí pred a počas Stalinovej éry ešte pred druhou svetovou vojnou.

Hodnotenie:8/10

Napísal vlad saling