A. C. Clarke - Svetlo Zeme

March 14, 2011

sz V dvesto rokov vzdialenej budúcnosti ľudstvo kolonizovalo mnoho planét a mesiacov slnečnej sústavy. Samozrejme, na začiatku sa jednalo hlavne o výskumné zariadenia, no s postupom času sa v rôznych kútoch našej sústavy formujú malé verzie zemských sociálnych systémov. So všetkými aspektami – zlými aj dobrými. Federácia, ako sa spoločenstvo kolónií nazýva, je kolekciou najlepších vedeckých kapacít a Zem jej rastúcu moc pociťuje ako hrozbu.

Matička Zem sa pokúsi držať Federáciu v šachu obmedzenými dodávkami dôležitých surovín – oficiálny dôvod je „nedostatok“. Vo Federácii rastie napätie, keďže jej prežitie je na dodávkach priamo závislé. Dostávajú sa tak do začarovaného kruhu odmietania, pasívnej agresie a strachu.

Riešenie konfliktu je celý čas pre očami. Mesiac, stojaci nenápadne opodiaľ, sa stáva stredobodom zájmu oboch strán po uniknutí vedeckej teórie o jeho nerastných bohatstvách. Zem vypracuje svoj vlastný plán pre získanie zdrojov na mesiaci, ale Federácia sa nemieni nečinne prizerať.

Dej knihy sa odohráva prevažne v zariadení observatória na Mesiaci, kde na pozadí explodujúcej „Novy Draconis“ hľadá na-rýchlo-agentom-vycvičený účtovník osobu zodpovednú za odovzdávanie informácií Federácii. Nieje to strhujúca akčná dráma. Je to pohľad na veľké udalosti očami, viac-menej, bežných ľudí, z ktorých každý má v slede udalostí svojich pätnásť minút slávy.

Jedinečnou vlastnosťou je Clarkov talent pre nenásilné technické vsuvky, ktorými prezentuje svoje teórie súvisiace s kolonizáciu vesmíru. Je schopný uvažovať mnoho rokov dopredu a premýšľať v mnohých rovinách, ktoré sú úžasne komplexné a pri tom stále používať dierne štítky.

Sem-tam sa som mal pocit, že kniha prešľapuje na mieste, no všetko je to len príprava na rozhodujúce momenty, v ktorých som si rovnako ako všetci účastníci, aj ja kládol otázku: morálka alebo lojalita? Nie, nie je to vôbec tak jednoduché ako sa zdá.

Hodnotenie:5/10

Napísal vlad saling