Sun Tzu - Umenie vojny

March 14, 2011

umeni valky b4u Nerád čítam dve knihy naraz. Mám vždy dojem, že nečítam ani jednu poriadne a keďže nie som zástancom ani len viacnásobných dejových línií, čítať viac kníh naraz je ekvivalent sebatrýznenia. Ak už podobná situácia nastane, musia to byť knihy žánrovo odlišné. A tak, keď som popri čítaní Tyranii noci v ktoromsi filme narazil na známe dielo Umenie vojny napísane čínskym vojvodcom Sun-om, bolo jasné čo bude mojou „druhou knihou“. Istú úlohu zohral aj fakt, že Tyrania noci ma zavratný počet strán (473 a volaco…ďalej už ani čísla nepoznám).

Kniha je zbierkou praktických pravidiel a rád vedenia vojny, plánovania bojov, zásobovania, využívania terénu a tak ďalej. Keďže je značná čast pravidiel formulovaná pomerne všeobecne, dajú sa chápať aj ako určité filozofické schémy a postupy riešenia bežných životných situácii. Snáď okrem pravidiel zaoberajúcich sa rozpočtom na armádu vo vzťahu k vozom – to si premietnuť neviem. Moja chyba.

Najviac ma upútali úvahy o taktike, zmeny taktiky a rady týkajúce sa pozitívnej motivácie ľudí. Väčšina všeobecnejších myšlienok v knihe bude každému známa, aj keď možno nie takto formulované. Zopár pravidiel však bolo pre mňa celkom nových a poskytlo úplne iný pohľad na bežné životné situácie.

Čítal som edíciu brnenského vydavateľstva. Ak som správne pochopil, prišlo s verziu oslobodenou od komentárov, ktoré obsahuje pôvodný preklad do angličtiny z roku 1910. Mohol som sa tak plne sústrediť na čisté pravidlá.

Publikácia je rozdelená do 13 kapitol – názvy sú dostatočne samoobjasňujúce:

 • I. Plánovanie
 • II. Vedenie boja
 • III. Útok ľsťou
 • IV. Úvahy o taktike
 • V. Nasadenie síl
 • VI. Slabé a silné stránky
 • VII. Postup
 • VIII. Zmeny taktiky
 • IX. Pochod vojska
 • X. Krajina
 • XI. Deväť druhov terénu
 • XII. Útok ohňom
 • XIII. Využitie špiónov

Kniha nieje univerzalnym kľúčom k úspechu, bezhraničnej kariére alebo životnej láske. Skôr učí umeniu taktiky, predvídania a jednania s ľuďmi – či už sa jedná o vodcovstvo alebo riešenie konfliktov. A napriek názvu, zbrojný pas nebude nutný.

Hodnotenie:8/10

Napísal vlad saling