Ted Chiang – Príbehy vášho života

February 27, 2014

chiang_prebal_2[1] Ak sci-fi alebo fantasy píše autor, ktorý má technické alebo vedecké zázemie, takmer vždy to pridá na kvalite, rozmere, náboji. Ted Chiang vyštudoval informatiku a vo voľnom čase sa venuje lingvistike či problémom umelej inteligencie. Tento záujmový mix je pre spomínané žánre veľmi vhodný a on svoje koníčky šikovne pretavuje do poviedok. O tom, že nejde o môj subjektívny, konzumom a sladenými nápojmi deformovaný názor svedčí aj niekoľko cien Locus, Hugo a Nebula.

Témy poviedok sú rozmanité ako stánky na lepšom trhovisku. Väčšina však v princípe rozoberá otázky vyplývajúce z technologického pokroku a dilemy, ktoré prináša do každodenného života. Autor tak nahliada na neobvyklé problémy obvyklými ľudskými postavami a ich osudom v spleti nových právd a faktov. Napriek dominantnému vedeckému svetonázoru koketuje Ted Chiang aj s otázkami týkajúcich sa náboženstva (Peklo je neprítomnosť Boha) a neváha pochybovať o vede samotnej, presnejšie o matematike, ktorej sa sám intenzívne venuje (Delenie nulou).

Priaznivcov steampunku a fantasy zrejme osloví poviedka Sedemdesiatdva písmen, ktorá šikovne spája vedu, mágiu a elegantnú viktoriánsku éru. Aspoň v mojej hlave sa ten príbeh odohrával v tomto období. Možno najaktuálnejším príbehom je esej Vývoj ľudskej vedy, v ktorej sa ľudstvo dostalo do fázy, keď už nieje schopné porozumieť vlastným vedeckým objavom. Vedu totiž posúva dopredu hŕstka metaľudí, ktorých intelekt ďaleko presahuje bežného smrteľníka. Konvenčná vedecká obec sa z veľkej časti preorientovala na prekladateľov a vykladačov toho, čo metaľudia vlastne objavili a vedú o tom rôzne dohady.

Ted Chiang síce rozoberá zložíte veci, no vďaka formátu a štýlu písania človeka neunavuje a jeho zbierka je príjemné oddychové čítanie.


Napísal vlad saling