M. A. Cremo, R. L. Thompson - Skrytá história ľudstva

March 16, 2011

ct shl Ak by som si mal vybrať hlavou, vyberiem si evolučnú teóriu. No alternatívne teórie apelujú na moju bujnú fantáziu (snáď s výminkou young earth creationism). Otázku, ako to všetko začalo, by jednoznačne zodpovedala objektívna a absolútna pravda o pôvode ľudstva. Jediný problém je, že tú nepoznáme a na základe vedeckých poznatkov vieme spraviť len fundovaný odhad. Skrytá história ľudstva naštrbuje konvenčné výklady a tomu sa nedalo odolať.

Kniha katalogizuje súbor nálezov odhalených pri vykopávkach po celom svete, ktoré nezapadajú do všeobecne uznaného časového rozvrhu vývoja ľudstva. Nejedná sa však o objekty zaváňajúce lacnými sci-fi rekvizitami ako magnetické čaše či chirurgické nástroje z neznámeho materiálu staré tisícky rokov. Cremo a Thompson predostierajú čitateľovi prípady, keď boli odhalené kamenné nástroje v geologicky príliš starom kontexte alebo anatomicky súčasné ľudské kosti z obdobia, keď po svete nechodil ani najstarší predok človeka. Taktiež sa venujú pozadiu nálezov, ktoré evolučnú teóriu podporili a kontext objavu niektorých uznaných fosílií je minimálne zamyslenia hodný.

Kniha sa tak trochu pokúša dostať čitateľa do evolučnej opozície a miestami je cítiť aj určitú zášť autorov. To pôsobí dosť rušivo. Na druhej strane, od základnej školy je nám istá teória vzniku našej civilizácie prezentovaná ako fakt, hoci by to tak jednoznačné byť nemuselo. Svojho času ľudia slepo verili, že Zem je plochá alebo že je stredom vesmíru. Technické barličky používané vo výskumoch počas posledného storočia odchýlku od pravdy znižujú, no stále tu možnosť omylu je.

Napriek faktu, že autori knihy nie sú úplne objektívni a názor vychádzajúci z ich náboženstva je v knihe implicitne prítomný, nespadá kniha (až na jednu kapitolu o kryptozoologii) pod typický populárno-pseudovedecký brak. Téma je prezentovaná veľmi profesionálne a nemal som z knihy pocit, že ju písal obyvateľ obytného prívesu uprostred pustatiny, ktorý vo voľnom čase predáva hrnčeky s ufónmi a vydáva vlastné noviny, v ktorých prezentuje teórie o mega-sprisahaniach v mäsopriemysle („Áno, tie kravy majú svietiť. Ľahšie sa v noci hľadajú.“).

Ak bezvýhradne veríte tej či onej teórii o vzniku ľudstva, kniha môže byť pre Vás príjemnou provokáciou alebo potvrdením temného tušenia, ktoré vo Vás klíči už dávno.


Napísal vlad saling