Dan Abnett: Horův vzestup

January 12, 2012

dan abnett horuv vzestup Horův vzestup je prvou knihou zo série Horovo kacířství z univerza Warhammer 40 000, ktorá (zatiaľ) obsahuje 21 kníh. To sa bude dlho čítať. Hovorí predovšetkým o vzostupe a páde (ó, aké poetické) Hora, jedného z dvadsiatich Cisárovych synov – primarchov Adeptus Astartes.

Warhammer 30 000

Hoci séria pochádza zo sveta Warhammer 40 000 ide vlastne o akýsi prequel odohrávajúci sa v 31. miléniu a popisuje udalosti, ktoré vyformovali univerzum do jeho aktuálnej podoby. Prvá kniha začína koncom veľkej krížovej výpravy za zjednotenie ľudstva, ktorú viedol sám Cisár. Po dvestoročnom ťažení sa rozhodol opustiť svoje vojsko a vracia sa naspäť na svätú Terru, aby sa venoval iným, neodkladnejším záležitostiam. Ako náhradníka ustanovuje svojho syna Hora. Primarcha prijíma bremeno zodpovednosti za všetky expedičné flotily, ktorých je požehnane. Jeho zvolenie však nemá jednohlasnú podporu u bratov a tak musí Horus bojovať na dvoch frontoch naraz.

Loken a tí druhí

Väčšina príbehu Hora nieje vyrozprávaná priamo, ale skôr ako interpretácia z pohľadu viacerých postáv. Niektoré z postáv, ako Loken a členovia Mournivalu, sú primarchovi najbližší radcovia a trávia s ním celé hodiny. Členovia gardy, či iterátori sa Horovej prítomnosti tešia len zriedka.

Zo všetkého trochu

Knihy o Wh40K, ktoré som doteraz prečítal boli pomerne jednoliate a priamočiare. Zväčša išlo o boj, prípadne o boj a trochu politiku. Horův vzestup však pôsobí úplne iným dojmom. Boje niesu samoúčelné. Skvelo zapadajú do príbehu a sú prezentované viac ako nástroj, než ako finálny produkt. Napriek tomu, že expedície sú predovšetkým vojenského charakteru, Dan Abnett venoval veľkú časť knihy aj nevojenským jednotkám kronikárov, ktorých dialógy často využíva na priamu kritiku vojnovej mašinérie. Autor zašiel dokonca tak ďaleko, že načrtáva niekoľko filozofických otázok o absolútnej pravde, či konflikte vedy a náboženstva.

Samozrejme, stále sa jedná o starú dobrú oddychovú literatúru, takže neočakávajte Vonneguta či Murakamiho. Treba však uznať, že táto warhammerovina posúva univerzum na novú úroveň a stojí za prečítanie.

Hodnotenie:8/10

Napísal vlad saling