Galileo ide do väzenia a iné mýty o vede a náboženstve (Ronald L. Numbers ed.)

September 30, 2014

galileo-goes-to-jail Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion

História je učiteľkou života. Problém je, že nie vždy je predkladaná pravdivo. Tým myslím preukázateľne pravdivo. Nepravdivé presvedčenia o dejinách, obzvlášť o dejinách takzvaného „boja vedy a náboženstva“, dokážu rozpútať horúce vášne, ktorým by sa ale dalo predísť.

Ronald L. Numbers, pod ktorého záštitou táto zbierka 25 esejí vznikla, je významnou osobnosťou v oblasti vzťahu náboženstva a vedy a tiež v oblasti dejín kreacionizmu a inteligentného dizajnu (sám je agnostik). Do tejto zbierky osobne prispel – Mýtus 24: Kreacionizmus je výhradne americký fenomén*.* Ideologicky je skupina autorov pestrá. Dvanásť ich je agnostikov, či ateistov, zvyšok tvorí päť protestantov, dvaja evanjelikáli, jeden rímsky katolík, jeden žid, jeden moslim, jeden budhista a dvaja veriaci, ktorých vieru nemožno štandardne zaradiť.

Eponymným mýtom (8) je presvedčenie o tom, že Galileo Galilei bol väznený a mučený, pretože obhajoval „kopernikizmus“.

Eseje sa ďalej venujú mylným presvedčeniam, ktoré vravia, že…

  • Vzostup Kresťanstva spôsobil zánik starovekej vedy
  • Stredoveká kresťanská cirkev potláčala rozvoj vedy
  • Kresťania v stredoveku učili, že Zem je plochá
  • Stredoveká Islamská kultúra bola nehostinná k vede
  • Koperník zosadil ľudí z centra kozmu
  • Vedecká revolúcia oslobodila vedu od náboženstva
  • Mechanistická kozmológia Isaaca Newtona odstránila potrebu Boha
  • Teória organickej evolúcie je založená na kruhovom dokazovaní
  • „Inteligentný dizajn“ reprezentuje vedeckú výzvu pre evolúciu

Kniha sa nedá príliš jednoducho zaradiť do niektorého ideologického tábora. Je vhodné všímať si a kriticky hodnotiť presne to, čo jednotlivé eseje hovoria. Teda, brať vážne ich historickú analýzu, ale nepripisovať im to, o čom mlčia. Trúfnem si povedať, že eseje pracujú práve v tomto móde – skôr skalpelom, venujú sa konkrétnemu, izolovanému a jasne definovanému omylu**,** než sekerou. Teda, že by rúbali hlava nehlava a vynášali kategorické súdy o živote, vesmíre a všetkom.

Kniha nie je systematickým ideologickým dielom, no predsa jej leitmotívom je pozorovanie, že náboženstvo a veda sa navzájom nemusia vylučovať. Nuž a mnohé konkrétne príklady nezmieriteľnej vojny medzi nimi sú jednoducho – sfalšované.


Napísal bs