Archeologists Of Shadows

January 05, 2013

archeologists of shadows

Digitálna grafická novela Archeologists of Shadows je mix sci-fi a fantasy v steampunkovom šate. To je oficiálny popis formy, ktorá skrýva príbeh o dogme, osude, viere a vzbure. Veľmi všeobecné? Tak trocha detailnejšie.

Príbeh

Pribeh Archeologists of Shadows sa odohráva vo svete, kde sa všetko živé mení na mechanické. Niektorí sú presvedčený, že je to vôľa bohov a tak Autorita trestá tých, ktorí sa transformácii vzpierajú. No v skutočnosti nikto na isto nevie, čo stojí za premenou.

Baltimo and Alix, ktorí žili celý doterajší život vo Vlaku Bez-cieľa (nahrubo preložené z pôvodného názvu No-Destination Train) z neho vystúpia, aby unikli pred Autoritami a začnú hľadať odbojovú skupinu, ktorá si hovorí Archeológovia Tieňov (odtiaľ pochádza názov komiksu Archeologists of Shadows) a jej cieľom je zistiť skutočnú vôľu bohov. Alix a Baltimo však objavia omnoho viac, ako len skupinu rebelov…

Niekedy sa zdá, že autori vložili priveľa myšlienok do obmedzeného priestoru, čo nieje práve najlepšie pre plynulú kontinuitu. No keď si človek uvedomí, že sa v novele vpíja realita do alternatívnej reality, meta realita do snovej reality, a že takýto priestorový teserakt ponúka veľa možností interpretácie, uvíta každú novú informáciu, ktorá mu pomôže pochopiť príbeh v celom jeho rozmere.

Grafika

Grafický štýl je kapitola sama o sebe. Vizuálna podoba diela je výsledkom kombinácie klasického modelovania, modelovania z rôznych materiálov a objektov v domácnosti, fotografie a digitálnej grafiky. Je plastická, detailná a miestami podobne ako príbeh takmer surrealistická. Ak si chcete utvoriť predstavu, pozrite si dva trailery propagujúce prvý a druhý diel.

Hodnotiť novelu by bolo predčasné, keďže zatiaľ vyšli iba dva zväzky, no už teraz je jasné, že hoci je vystavaná na klasickom príbehu, prináša po grafickej aj po ideovej stránke nadpriemernú kvalitu, ktorá stojí za pozornosť.

Diely, ktoré boli zverejnené doteraz je možné zakúpiť v elektronickej podobe za prakticky symbolickú sumu (menej ako 1 €) cez 12 rôznych služieb ako Google play, Apple iBooks ci Amazon. Zoznam všetkých služieb je dostupný na oficiálnej stránke projektu Archeologists Of Shadows


Napísal vlad saling